Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 04. novembar 2015. 13:45

Održana 57. śednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio tri predloga odluka


Na danas održanoj 57. śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva, Odbor je na predlog Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, utvrdio tri predloga odluka, i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da:

- za člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Vuka Roćena;
- za člana Odbora za prosvjetu, nauku i kulturu Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Vuka Roćena;
- za člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Vuka Roćena.

Administrativni odbor je na Predlog predśednika Skupštine Crne Gore, Ranka Krivokapića, odlučio da na dužnost savjetnika predśednika Skupštine Crne Gore, imenuje Dragana Božovića, magistra političkih nauka.

U okviru tačke dnevnog reda “Tekuća pitanja”, članovi Odbora su se upoznali sa Informacijom ranijeg predśednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Šefka Crnovršanina, o ostvarivanju prava na penziju i u vezi s tim prestanku prava na naknadu po prestanku funkcije, prije utvrđenog roka (11. decembar 2015. godine), shodno Zakonu o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera.

Odbor se takođe upoznao i sa dostavljenim Izjašnjenjem Zlatka Vujovića, kandidata za člana Agencije za elektronske medije, datom na zahtjev Komisije za sprečavanje sukoba interesa, shodno zahtjevu Administrativnog odbora za davanje mišljenja, povodom dopisa Borisa Raonića, predśednika Građanske alijanse, dostavljenom Administrativnom odboru u vezi sa istaknutom sumnjom da se Zlatko Vujović, kandidat za člana Savjeta Agencije za elektronske medije, nalazi u konfliktu interesa. Imajući u vidu da Komisija za sprječavanje sukoba interesa još uvijek nije dostavila mišljenje o eventualnom konfliktu interesa Zlatka Vujovića, kao kandidata u postupku imenovanja članova Savjeta Agencije za elektronske medije, Odbor je zaključio da se nijesu stekli uslovi za nastavak postupka utvrđivanja predloga liste za imenovanje tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije, po ovlašćenim predlagačima.

Članovi Odbora su se upoznali i sa podnijetom ostavkom na mjesto člana Senata Prijestonice, poslanika Borislava Banovića, a zbog prelaska na drugu funkciju, i odlučili da na narednoj śednici Odbora, predlože jednog od predstavnika Skupštine Crne Gore, za člana Senata Prijestonice.

Na kraju śednice, članovi Odbora, su se upoznali i sa ostalim aktivnostima iz nadležnosti Odbora, vezanim za donošenje rješenja između dvije śednice.