Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 28. jul 2016. 12:50

Održana 70. śednica Administrativnog odbora

Razmotrene četiri tačke dnevnog reda

Na danas održanoj 70. śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva, Odbor je razmotrio Zahtjev Osnovnog suda u Rožajama K.br.45/16 od 6. aprila 2016. godine, radi davanja  odobrenja za pokretanje krivičnog postupka protiv poslanika u Skupštini Crne Gore, dr Radovana Asanovića.

Odbor je nakon rasprave odlučio da se o podnijetom Zahtjevu Osnovnog suda u Rožajama ne izjašnjava, imajući u vidu da su raspisani izbori za poslanike Skupštine Crne Gore za 16. oktobar 2016. godine, pa je upitno hoće li imenovani biti poslanik novog saziva Skupštine Crne Gore.

Odbor je shodno članu 8 stav 1 Odluke o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, odlučio da Jelenu Mitrović razriješi dužnosti  savjetnice  ranijeg predśednika Skupštine Crne Gore, zbog prestanka mandata ranijeg predśednika Skupštine Crne Gore.

Administrativni odbor je u nastavku śednice, shodno članu 31 stav 6 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim je određeno da rješenje o zaradi za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, donosi organ, odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo  a u vezi sa Zahtjevom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja za donošenje rješenja o zaradi za predśednika Savjeta Agencije i rješenja o naknadi za članove Savjeta Agencije, odlučio da donese odgovarajuća rješenja.

Odbor je postupajući po zahtjevu Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za donošenje rješenja o zaradi na ime predśednika i članova Savjeta Agencije, a imajući u vidu koliziju odredaba - Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i podzakonskih akata Agencije sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, odlučio da rješenja o zaradi na ime predśednika i članova Savjeta Agencije ne donosi dok se kolizija zakonskih normi ne riješi kao prethodno pitanje.

Odbor se takođe upoznao i sa podnijetim zahtjevom Savjeta Agencije za elektronske medije za donošenje rješenja o naknadama za predśednika i članove Savjeta Agencije i konstatovao da postoji kolizija zakonskih normi između Zakona o elektronskim medijima i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, pa shodno tome ne postoje pravne pretpostavke za donošenje pravno valjanih rješenja.

Odbor je u vezi sa zahtjevom Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore, a povodom odluka Agencije za sprečavanje korupcije kojima je utvrđeno da su Milutin Korać i Goran Dašić, članovi Komisije za koncesije Crne Gore, kao javni funkcioneri prekršili član 23 stav 3 tačka 1 Zakona o sprečavanju korupcije, konstatovao da je Skupština Crne Gore ovlašćeni predlagač i da nije nadležna da postupa u konkretnom slučaju.