Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 25. jun 2013. 16:45

Deseta śednica Administrativnog odbora

Odbor odlučio da održi konsultativno saslušanje kandidata za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije i pokrene postupak za imenovanje predśednika Senata

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 25. saziva, na danas održanoj desetoj śednici, dao je pozitivno mišljenje na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Komisije za sprječavanje sukoba interesa. Na śednici su u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine, učestvovali u radu: Ivo Djoković, zamjenik predśednika Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Maja Karas Bošković, savjetnica u Stručnoj službi Komisije za sprječavanje sukoba interesa.

Na inicijativu mr Aleksandra Damjanovića, člana Odbora, izvršena je dopuna predloženog dnevnog reda i Odbor je pokrenuo postupak za imenovanje predśednika Senata Državne revizorske institucije.

Povodom razmatranja kandidatura za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, Odbor je konstatovao da su sljedeći kandidati blagovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju: mr sci Omer Markišić, mr Predrag B. Mitrović, Milanka Aleksić, Milan Radović, Dragoslav Minić, Biljana Vuksanović, Neli Ćuković, Željko Tomović, Branka Lakočević, Mirko Jovović, Nikola N. Kovačević i mr Mila Kasalica. Takođe, Odbor je konstatovao da kandidat mr Milan Mane Kastratović nije dostavio urednu dokumentaciju traženu Javnim pozivom. Odbor je odlučio da 9. jula 2013. godine održi konsultativno saslušanje kandidata koji su dostavili blagovremenu i urednu dokumentaciju.

Takođe, Odbor je na predlog Kluba poslanika Pozitivne Crne Gore utvrdio i sljedeće predloge odluka: Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Predlog Odluke o izboru jednog člana Odbora za rodnu ravnopravnost i Predlog Odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.

Odbor je otvorio raspravu povodom dva zahtjeva Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, radi davanja odobrenja za vođenje krivičnog postupka. S tim u vezi, Odbor je odlučio da prethodno zauzme stav po aktuelnom pitanju, nakon čega će se izjasniti o zahtjevima.

Odbor je razmotrio zahtjev Nevladine fondacije ”Građanska alijansa” da hitno pokrene postupak izbora članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz redova manjinskih nacionalnih savjeta, a shodno Odluci o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Nakon konstruktivne rasprave članovi Odbora su odlučili da, nakon okončanja postupka izbora članova manjinskih nacionalnih savjeta, pokrenu postupak.

Komisija za sprječavanje sukoba interesa podnijela je Predlog Skupštini Crne Gore da pokrene postupak razrješenja, suspendovanja ili izricanja disciplinske mjere Basri Liki, članu UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kao javnom funkcioneru, zbog neispunjavanja obaveze podnošenja izvještaja o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju (član 10 stav 1 Zakona o sprječavanju sukoba interesa). Odbor je odlučio da upozna Basri Liku sa podnijetim predlogom, i nakon dobijenih informacija od imenovanog, donese odluku.

Odbor je, na predlog dr Suada Numanovića, ministra za ljudska i manjinska prava, odlučio da predloži Skupštini da izabere Mersudina Gredića, v.d. sekretara za ljudska i manjinska prava, za člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Odbor je prekinuo rad śednice zbog obaveze poslanika da učestvuju u radu śednice Skupštine.