Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Krajem 2013. godine formirana je Uprava za dijasporu u okviru Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Godinu dana ranije, formiran je skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike je radno tijelo Skupštine Crne Gore, koje u okviru svog djelokruga prati i razmatra sve predloge i inicijative za donošenje zakona i drugih akata te razmatra druga pitanja iz nadležnosti Skupštine Crne Gore koji u cjelosti ili u nekom svom segment određuju životna pitanja iseljenika koji žive u drugim državama.

Briga o iseljenicima sastavni je dio unutrašnje i vanjske politike Crne Gore. Crna Gora se zalaže za stvaranje i unapređenje uslova potrebnih za uključivanje iseljenika u društveni, ekonomski i politički život Crne Gore. Odnos Crne Gore sa iseljenicima zasniva se na uzajamnoj privrženosti i saradnji, pružanju pomoći i jačanju međusobnih veza, uz uvažavanje specifičnosti i potreba svih iseljenika.

Iseljenicima se smatraju crnogorski državljani i druga lica porijeklom iz Crne Gore, koji žive u inostranstvu i koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju matičnu državu ili državu porijekla i baštine je kao demokratsku, nezavisnu, suverenu, građansku, multietničku i multikulturalnu državu.

I ako ne postoje precizni podaci koliko je crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u svijetu, Crna Gora ima brojno iseljeništvo koje se procjenjuje na nivou aktuelnog stanovništva države. Imajući u vidu stručni, intelektualni, ekonomski i drugi potencijal, sve više je sazrijevala svijest o značaju ovog pitanja. Dobro upravljanje iseljeničkim potencijalom je prepoznato kao značajan faktor ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja države Crne Gore. Veze, odnosi i saradnja sa iseljenicima neodvojivi su dio unutrašnjeg razvoja kao i evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore.

Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, se po prvi put, normativno zaokružuju i definišu odnosi između iseljenika i iseljeničkih udruženja sa jedne strane i državnih institucija Crne Gore sa druge strane.

Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima uređuju se načini ostvarivanja i jačanja saradnje Crne Gore sa iseljenicima, zaštita prava i interesa iseljenika, mjere i pogodnosti prilikom povratka iseljenika u Crnu Goru, kao i druga pitanja od značaja za iseljenike. Zakon je novina u domaćem pravnom poretku, jer se po prvi put na promišljen način regulišu odnosi sa onima koji su se iselili sa ovih prostora, a koji su i dalje neraskidivo vezani za državu Crnu Goru.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike je 26.11.2013. godine usvojio i Platformu o saradnji Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa iseljenicima iz Crne Gore koja predstavlja konkretan doprinos ovog radnog tijela Skupštine Crne Gore u rješavanju brojnih pitanja i problema koji se tiču naših iseljenika.

Vlada Crne Gore je 4. juna 2015. godine usvojila Strategiju saradnje sa iseljenicima za period 2015-2018 i Akcioni plan za realizaciju Strategije za 2015. godinu. Strategija i Akcioni plan daju smjernice i predviđaju rokove, nosioce realizacije i izvore finansiranja aktivnosti koje se tiču saradnje sa iseljenicima, a nastala su, u odnosu na odgovarajuća prethodna dokumenta, u suštinski drugačijim institucionalnim i normativnim uslovima, što ih čini utemeljenijim u ukupni ambijent koji je, na planu iseljeništva, prilično unaprijeđen u posljednih par godina.

U cilju stvaranja što kvalitetnije i efikasnije politike zasnovane na potrebi poboljšanja saradnje, položaja i statusa iseljenika iz Crne Gore, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike stoji na raspologanju zainteresovanima za sve sugestije i prijedloge.

SKUPŠTINA CRNE GORE

BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10
KANCELARIJA BROJ 31

Sekretarka Odbora:
Vesna Radulović
vesna.radulovic@skupstina.me

KONTAKT TELEFON: 020/404-512

EMAIL: omoi@skupstina.me

ODBOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I ISELJENIKE

  • razmatra pitanja vanjske politike i međunarodnih odnosa iz nadležnosti Skupštine;
  • razmatra predloge zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora;
  • predlaže platforme za razgovore sa stranim delegacijama i razmatra izvještaje o ostvarenim pośetama, učešću na međunarodnim skupovima i studijskim pośetama iz nadležnosti Skupštine;
  • donosi godišnji i tromjesečne detaljne programe međunarodne saradnje; sarađuje i razmjenjuje iskustva sa odgovarajućim radnim tijelima u drugim parlamentima i međunarodnim integmcijama, osnivanjem zajedničkih tijela, grupa prijateljstava, preduzimanja zajedničkih akcija, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa;
  • daje mišljenje o kandidatima za ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavnikava u inostranstvu;
  • razmatra pitanja koja se odnose na status iseljenika iz Cme Gore u drugim državama i predlaže mjere za ostvarivanje, unaprjeđivanje i zaštitu njihovih prava;
  • ostvaruje kontakte i saraduje sa organizacijama iseljenika iz Crne Gore u inostranstvu.