Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 34. śednici, kao matični odbor, razmotrio je: dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore,koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević i četiri amandmana na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koje su podnijeli: poslanik Radosav Nišavić (jedan amandman) i poslanici Goran Tuponja i Dritan Abazović (tri amandmana).  

Odbor za ljudska prava i slobode je na 32. śednici, u proširenom sastavu, uz učešće predstavnika institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnika nadležnih državnih organa, međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ljudskih prava, u funkciji kontrolne uloge Parlamenta, u skladu sa članom 162 Poslovnika, razmotrio Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2013. godinu

Odbor razmotrio nekoliko amandmana

Śednica će biti održana 16. juna, sa početkom u 11.00 sati

Odbor razmotrio Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i Izvještaj o stanju u oblasti pristupa informacijama u Crnoj Gori

Na predlog NVO „LGBT Forum Progres“ Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore odgodio je 32. śednicu zakazanu za 3. jun 2014. godine. Śednica će biti održana 9. juna 2014. godine, sa početkom u 10 sati.

 

Da učestvuje u radu śednice u proširenom sastavu poziva se i NVO „LGBT Forum Progres“.

Śednica će se održati u zgradi Skupštine Crne Gore, u Plavoj sali, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2013. godinu, koji je podnijela institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore shodno članu 47 stav 1 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

2. Informacija o međunarodnopravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2013. godinu, koju je podnio Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu;

3. Informacija o drugoj monitoring posjeti koizvjestilaca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Crnoj Gori, realizovanoj 15. i 16. aprila 2014. godine- sprovođenje Preporuka iz Rezolucije 1890 (2012) PSSE (Služba Odbora) I

4. Tekuća pitanja.

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković  i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković održali su danas sastanak sa predstavnicima NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“- Milisavom Koraćem, Danijelom Prelević i Vezirom Ćosović. Sastanku je prisustvovala i predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja Mirjana Đurić.

Sastanak predśednika i zamjenice predśednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori zakazan za danas u 11 sati u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore, odgođen je, zbog opravdane spriječenosti šefa predstavništva UNICEF-a da prisustvuje sastanku.

Strana 14 od 24