Nazad

Četvrta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, 11.05.2021.

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu
 2. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu sa: -Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu i -Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2019 - oktobar 2020. godine
 3. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu
 4. Predlog odluke o zaduživanje Crne Gore za 2021. godinu
 5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
 6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
 8. Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 9. Predlog zakona o unutrašnjim poslovima
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma
 11. Predlog zakona o dopuni Zakona o državnoj upravi
 12. Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjenama Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenata pretpristupne podrške za oblast Politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD)
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa zemljom domaćinom između Crne Gore i Ujedinjenih nacija koje predstavlja Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spremnosti, reagovanju i saradnji u slučaju zagađenja uljem, 1990 (OPRC konvencija)
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, koji se odnosi na vazdušni saobraćaj
 18. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
 19. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
 20. Predlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju
 21. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu
 22. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
 23. Predlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore
 24. Predlog odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranja Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima koja se odnose na rad državnih organa u vezi sa zaduženjem Crne Gore po osnovu emitovanja obveznica u iznosu od 750 miliona eura
 25. Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2020. godinu
 26. Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2020. godinu
 27. Godišnji Izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2019. i 2020. godinu
 28. Godišnji Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2019. i 2020. godinu
 29. Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije u 2019. i 2020. godini
 30. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2019. i 2020. godinu
 31. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godine
 32. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2019. i 2020. godinu
 33. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2019. i 2020. godinu
 34. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu
 35. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2019. godinu
 36. Predlog Izvještaja o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2019. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu nezavisnog revizora „Spin Off” d.o.o Podgorica
 37. Predlog Finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu
 38. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu, kao i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu
 39. Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2019. godinu
 40. Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, saglasno članu 85 stav 2 Poslovnika Skupštine i
 41. Izbori, imenovanja i razrješenja

Dokumenta:

Saziv

Datum: 29.04.2021.
Broj akta: 00-61/21-4
Vrsta dokumenta: Saziv

Predlog za dopunu dnevnog reda

Datum: 29.04.2021.
Broj akta: 00-61/21-4/1
Vrsta dokumenta: Ostalo